transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Identification and qualitative characterization of high and low lignin lines from an oat TILLING population

Författare och institution:
Vivekanand Vivekanand (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Aakash Chawade (-); Mikael Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi, Chalmers & SuMo Biomaterials, Chalmers); Anette Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Farmaceutisk teknologi, Chalmers & SuMo Biomaterials, Chalmers); Olof Olsson (-)
Publicerad i:
Industrial crops and products, 59 s. 1-8
ISSN:
0926-6690
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
To identify differences in seed lignin content, 520 randomly chosen independent lines were screened in mutagenized oat population and lines with the seed lignin levels ranging from 20 to 63 gkg(-1) were identified. In the commercial variety Belinda, from which the mutated population was developed, seed lignin level was determined to be 41 g kg(-1). In Assiniboia, a Canadian low lignin variety, it was found to be 21 g kg(-1). To investigate if extracted lignin from the mutated lines were also qualitatively different from Belinda, two lines with the lowest and highest lignin levels were selected for structural analyses using XRD, UV and FT-IR spectroscopy. Results showed that there were significant qualitative differences in seed lignin in the mutated lines and in Belinda, and based on this, we predict that lignin from the mutated seeds will be more digestible in ruminant animals than Belinda seeds. This prediction was confirmed in preliminary in vitro digestion experiments.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Biokemi
Nyckelord:
Oat, Lignin, Belinda, Assiniboia, Dioxane, UV, FT-IR spectroscopy
Postens nummer:
201958
Posten skapad:
2014-08-26 16:25
Posten ändrad:
2016-09-05 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007