transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Internet and the migration process: the role of virtual practices in the pre-migrant phase

Författare och institution:
Eva Thulin (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Bertil Vilhelmson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi)
Publicerad i:
IGU Regional Conference, Kraków, Poland, 18-22 August 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Postens nummer:
201925
Posten skapad:
2014-08-25 22:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007