transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In the zone? Nature and culture in a swedish biosphere reserve

Författare och institution:
Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Konferensen "The future of landscape characterization", KSLA, Stockholm 3-4 mars 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Natur- och landskapsvård
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
biosphere reserve, nature/culture, boundaries, zonation, landscape
Postens nummer:
201886
Posten skapad:
2014-08-25 11:43
Posten ändrad:
2014-10-29 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007