transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. (3. utg)

Författare och institution:
Ulf P. Lundgren (-); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Caroline Liberg (-)
ISBN:
978-91-27-13602-1
Antal sidor:
770
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Natur & Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Lärande, skola, bildning, utbildning, skolhistoria, läroplansteori, didaktik
Postens nummer:
201860
Posten skapad:
2014-08-23 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007