transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mission started – but far from accomplished

Författare och institution:
Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Environment and Development Economics, 19 ( 3 ) s. 295-297
ISSN:
1355-770X
E-ISSN:
1469-4395
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
201846
Posten skapad:
2014-08-22 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007