transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contact nurses for patients with colorectal cancer – experience and development

Författare och institution:
Frida Smith (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
20th WCET Biennal Congress 15-19 June , Gothenburg Sweden, 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
201725
Posten skapad:
2014-08-21 07:59
Posten ändrad:
2014-10-28 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007