transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frihetens förlovade imperium Ideologi och utrikespolitik i det amerikanska systemet

Omarbetad Nyutgåva

Författare och institution:
Svante Karlsson (Institutionen för globala studier)
ISBN:
978-91-7359-085-3
Antal sidor:
744
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Santérus Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
En bok om USA:s utrikespolitiska historia och om varför den är så komplex. I svenska debatter om amerikansk utrikespolitik går det ofta att urskilja två motstående synpunkter. Den ena poängterar att den utrikespolitiska värdegrunden liknar vår och företrädarna viftar bort samarbete med diktatorer, krigsbrott etc, som avvikelser från det normala, och avfärdar kritiska röster som okunnig antiamerikanism. Den andra sidan ser USA:s politik som typiskt imperialistisk och hycklande, vilket gör att dessa företrädare fördömer USA:s agerande. Båda är förstås ytterst förenklade ståndpunkter som inte hjälper till att förstå USA och dess utrikespolitik. Boken syftar till att ge läsaren bättre grepp om USA:s utrikespolitiska komplexitet genom att kombinera vad som kallas informell och formell politik och därigenom ge nya perspektiv. Ett annat syfte är att följa med från landets födelse 1776 till Bushadministrationens avgång 2009 och undersöka om det är skillnad på vad man säger och vad man gör och om det är så, om de är undantag eller kan man se ett mönster över tid? I boken undersöks också hur ideologi och utrikespolitik har gått hand i hand och skapat det i dag globala amerikanska systemet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
201723
Posten skapad:
2014-08-21 05:31
Posten ändrad:
2014-09-12 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007