transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Il nemico silenzioso. Difenditi dalle sostanze chimiche tossiche negli oggetti di uso quotidiano e negli alimenti

The silent enemy: defend yourself from toxic chemicals in food and everyday objects

Författare och institution:
Gianluca Tognon (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
ISBN:
9788867331543
Antal sidor:
146
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Montecovello Editore
Förlagsort:
Italy
Publiceringsår:
2013
Språk:
italienska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Nyckelord:
toxics, endocrine disrupters
Postens nummer:
201699
Posten skapad:
2014-08-20 13:33
Posten ändrad:
2016-05-04 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007