transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can public policy regenerate a traditional industry through collaborative research? The case of the Swedish food industry

Författare och institution:
Maureen McKelvey (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE)); Daniel Ljungberg (Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
DRUID Society conference 2014, CBS, Copenhagen, June 16-18, 2014 ( 1872 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper studies the regeneration of a traditional industry through the intersection of business innovation, public policy and the development of capabilities in firms. Our theoretical contribution is to propose that and conceptualize how public policy can indirectly boost the competitive advantage of a traditional industry by stimulating the development of firm capabilities to innovate through supporting collaborative research between universities and industry. To illustrate this proposition, we present an exploratory case study of a specific public policy initiative for collaborative research and structural change in the food industry in Sweden, from the mid-1990s to mid-2000s. The findings from this case study suggest that such public policy initiatives over time can and do develop firm capabilities to innovate in a traditional industry such as the food industry.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
Nyckelord:
public policy, university-industry interactions, food industry
Postens nummer:
201661
Posten skapad:
2014-08-20 10:04
Posten ändrad:
2015-05-27 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007