transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Echoes of Pearl in Arda’s Landscape

Författare och institution:
Stefan Ekman (Svensk nationell datatjänst (SND))
Publicerad i:
Tolkien Studies: An Annual Scholarly Review, 6 s. 59-70
ISSN:
1547-3155
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
J.R.R. Tolkien, Pearl, ecocriticism
Postens nummer:
201650
Posten skapad:
2014-08-20 08:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007