transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Well-posedness of the Cauchy problem for a space-dependent anyon Boltzmann equation

Författare och institution:
Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Anne Nouri (-)
Publicerad i:
SIAM Journal on Mathematical Analysis, 47 ( 6 ) s. 4720-4742
Serie:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2014:16
ISSN:
0036-1410
E-ISSN:
1095-7154
Antal sidor:
22 s.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
A fully non-linear kinetic Boltzmann equation for anyons is studied in a periodic 1d setting with large initial data. Strong L1 solutions are obtained for the Cauchy problem. The main results concern global existence, uniqueness, conservation of mass, momentum and energy, and stability.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
anyon, Haldane statistics, low temperature kinetic theory, quantum Boltzmann equation
Chalmers styrkeområden:
Nanovetenskap och nanoteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
http://www.arxiv.org/pdf/1406.0265
Postens nummer:
201568
Posten skapad:
2014-08-18 18:40
Posten ändrad:
2016-07-13 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007