transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socialtjänstens ansvar

Författare och institution:
Viveka Enander (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar, s. 153-180
ISBN:
978-91-44-09444-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
201538
Posten skapad:
2014-08-18 14:30
Posten ändrad:
2014-08-18 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007