transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RTRGO: Enhancing the GU-MLT-LT System for Sentiment Analysis of Short Messages

Författare och institution:
Tobias Günther (-); Jean Vancoppenolle (-); Richard Johansson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014) August 23-24, 2014 Dublin, Ireland, s. 497-502
ISBN:
978-1-941643-24-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This paper describes the enhancements made to our GU-MLT-LT system (Günther and Furrer, 2013) for the SemEval-2014 re-run of the SemEval-2013 shared task on sentiment analysis in Twitter. The changes include the usage of a Twitter-specific tokenizer, additional features and sentiment lexica, feature weighting and random subspace learning. The improvements result in an increase of 4.18 F-measure points on this year’s Twitter test set, ranking 3rd.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Ytterligare information:
Konferensens webbplats: http://alt.qcri.org/semeval2014/
Postens nummer:
201512
Posten skapad:
2014-08-18 11:09
Posten ändrad:
2014-09-29 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007