transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Imprint: Visual Narratives in Books and Beyond

Redaktör(er):
Tyrone Martinsson (Akademin Valand); Hans Hedberg (Akademin Valand); Gunilla Knape (Akademin Valand); Louise Wolters (-)
ISBN:
978-91-980874-4-4
Antal sidor:
224
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Arta and Theory publishing
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Fotografi, fotobok, visuell kultur
Postens nummer:
201391
Posten skapad:
2014-08-14 10:51
Posten ändrad:
2016-08-26 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007