transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från domare till medlare? Kritikerrollens förändringar och konstanter

Författare och institution:
Åsa Arping (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Litteratur och lag. Skandinavisk kultur och litteratur i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv, red. Ivars Orehovs, s. 85-91
ISBN:
978-9984-45-860-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Acta Universitatis Latviensis
Förlagsort:
Riga
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
201382
Posten skapad:
2014-08-13 19:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007