transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Icke-antropocentriska skäl för att bevara den biologiska mångfalden

Författare och institution:
Petra Andersson (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Vilka arter ska vi bevara och varför? Ett symposium om biologisk mångfald och etik. Uppsala universitet,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
artbevarande, miljöetik
Postens nummer:
201333
Posten skapad:
2014-08-13 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007