transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fyra syntaktiska novationer i älvdalska

Författare och institution:
Henrik Rosenkvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring / Maria Bylin [red.], Cecilia Falk [red.], Tomas Riad [red.], s. 176–186
ISBN:
978-91-87235-86-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stockholms universitet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
älvdalska, syntax, förändring
Postens nummer:
201253
Posten skapad:
2014-08-12 12:48
Posten ändrad:
2014-09-04 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007