transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elektriska mätsystem och mätmetoder

Författare och institution:
Lars Bengtsson (Institutionen för fysik (GU))
ISBN:
91-44-02903-9
Antal sidor:
523
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Elektrisk mätteknik spänner över ett brett teknikområde och har utvecklats till något av ett tvärtekniskt ingenjörsämne. Den här boken tar fasta på detta och behandlar en lång rad aspekter på elektriska mätsystem och mätmetoder. Boken innehåller t ex en detaljerad genomgång av givare, förstärkare och AD-omvandlare. Mätinstrument med inbyggda signalbehandlingsfunktioner som t ex frekvensanalys, korrelation och medelvärdesbildning utgör en stor del av innehållet. Även filter, både analoga och digitala behandlas. Mätinstrumentens och anslutningskablarnas inverkan på mätvärdet behandlas detaljerat liksom elektromagnetisk störningskoppling och EMC-aspekter på mätsystem, smat databehandling i form av mätosäkerhetsanalyser och kurvanpassning. I boken finns också en presentation av det grafiska programspråket LabVIEW.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Acceleratorfysik och instrumentering
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Reglerteknik ->
Elektronisk mät- och apparatteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elektronik
Nyckelord:
Measurement systems, sensors, amplifiers, AD converters, signal processing, curve fitting, transmission lines, noise reduction
Postens nummer:
201241
Posten skapad:
2014-08-12 10:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007