transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A geography of fear: Burmese labor migrants in urban Malaysia

Författare och institution:
Anja K. Franck (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Paper presented for Centre for Globalization and Development University of Gothenburg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Nyckelord:
fear, urban studies, migration, non-citizenship, Burma/Myanmar, Malaysia
Postens nummer:
201237
Posten skapad:
2014-08-12 10:30
Posten ändrad:
2014-09-23 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007