transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transformer

Från jw till wavelets

Författare och institution:
Lars Bengtsson (Institutionen för fysik (GU)); Bill Karlström (Institutionen för signaler och system, Chalmers)
ISBN:
978-91-44-04701-0
Antal sidor:
396
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Den här boken beskriver idéerna och matematiken bakom de vanligaste transformerna, Laplace-, Fourier- och z-transformen, sett framför allt ur elektroingnejörens perspektiv. Boken knyter också ihop transformernan, dles med den vanliga jw-metoden, och dels med en introduktion till wavelet-transform. Boken har ett stort antal övningar med fullständiga lösningar och lämpar sig väl som kursbok i transformkuresr eller som bredvidläsningsbok i signalbehandlingsnära kurser.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Diskret matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Signalbehandling
Nyckelord:
jw-metoden, Fouriertransform, Laplace-transform, z-transform, effektsignal, energisignal, Bodediagram, impulssvar, överföringsfunktion, system, signal, stegsvar, dilation, skalning
Ytterligare information:
https://www.studentlitteratur.se/#9789144047010/Transformer
Postens nummer:
201232
Posten skapad:
2014-08-12 10:10
Posten ändrad:
2014-08-12 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007