transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bara med full insyn kan vi berättiga ridsportens existens i längden

Författare och institution:
Petra Andersson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
www.hippson.se, ( 2013-06-23 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
transparens, ridsport, öppenhet, hästvälfärd
Postens nummer:
201178
Posten skapad:
2014-08-11 15:35
Posten ändrad:
2014-08-20 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007