transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I eller utanför vetenskapens gränsmarker

Författare och institution:
Petra Andersson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
www.hippson.se, ( 2013-06-23 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
kvasivetenskap, evidens, ridsport
Postens nummer:
201177
Posten skapad:
2014-08-11 15:31
Posten ändrad:
2014-08-28 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007