transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om genusmakt, genusroller och genusnormativitet inom ridsporten

Författare och institution:
Petra Andersson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Idrottsforum.org, ( 2014-03-04 )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
ridsport, genus, genusmakt, genusroller
Postens nummer:
201161
Posten skapad:
2014-08-11 14:45
Posten ändrad:
2014-08-28 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007