transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religion and Society in Middle Bronze Age Greece

Författare och institution:
Helene Whittaker (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-1-107-04987-1
Antal sidor:
291
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
www.cambridge.org/9781107049871
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Gresk bronsealder
Postens nummer:
201020
Posten skapad:
2014-08-07 09:19
Posten ändrad:
2015-03-30 17:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007