transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reasoning about evolution: Metaphors in teacher students’ rendering of Darwinian ideas.

Författare och institution:
Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
T. Zittoun & A. Iannaccone (Eds.), Activities of thinking in social spaces, s. 99-120
ISBN:
978-1-63117-774-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Nova Science Publishers
Förlagsort:
New York, NY
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
lärande, lärande och metaforer
Postens nummer:
201016
Posten skapad:
2014-08-06 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007