transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Digital technologies in early childhood education – Engaging children’s participation in a technology-mediated musical dialogue

Författare och institution:
Pernilla Lagerlöf (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
66th OMEP World Assembly and Conference, University College Cork, Irland,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
201014
Posten skapad:
2014-08-06 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007