transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lekteorier

Författare och institution:
Mikael Jensen (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
ISBN:
978-91-44-08997-3
Antal sidor:
250
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Etologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Lek, lekteorier, barn, djur, utvecklingspsykologi, kognition, kommunikation, sociologi, kultur
Postens nummer:
200904
Posten skapad:
2014-08-04 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007