transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Underwater Paleolandscapes in Peril: Characterising and Managing the Underwater Heritage Beyond the Reach of Divers

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård); Fredrik Skoglund (-)
Publicerad i:
15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. European Association of Archaeologists; Riva del Garda, Italy 2009-09-15-20. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
200886
Posten skapad:
2014-08-04 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007