transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The bank, the public library and the museum: three approaches to community accessible in situ urban archaeological heritage.

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård); Annette Brede (-)
Publicerad i:
EAA 17th Annual Meeting. European Association of Archaeologists; Oslo, Norway. 2011-09-14-18,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
200883
Posten skapad:
2014-08-04 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007