transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predictors of hospitalization for heart failure and of all-cause mortality after atrioventricular nodal ablation and right ventricular pacing for atrial fibrillation.

Författare och institution:
Anna Björkenheim (-); Axel Brandes (-); Tommy Andersson (-); Anders Magnuson (-); Nils Edvardsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Birger Wandt (-); Henriette Sloth Pedersen (-); Dritan Poci (-)
Publicerad i:
Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology, 16 s. 1772–1778
ISSN:
1532-2092
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Atrioventricular junction ablation (AVJA) is a highly effective treatment in patients with therapy refractory atrial fibrillation (AF) but renders the patient pacemaker dependent. We aimed to analyse the long-term incidence of hospitalization for heart failure (HF) and all-cause mortality in patients who underwent AVJA because of AF and to determine predictors for HF and mortality.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
200881
Posten skapad:
2014-08-04 11:09
Posten ändrad:
2015-02-03 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007