transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gewendete (T)räume: 'explizite' und 'implizite' Migrationen in der Literatur nach dem Mauerfall

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Germanistische Studien. Eine Zeitschrift des Vereins Deutsche Sprache (Georgien), 11 ( (2014) )
ISSN:
1512-3251
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
200877
Posten skapad:
2014-08-04 11:06
Posten ändrad:
2014-08-04 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007