transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mastering model-driven engineering

Författare och institution:
Håkan Burden (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
2014 Innovation and Technology in Computer Science Education Conference, ITICSE 2014; Uppsala; Sweden; 21 June 2014 through 25 June 2014, s. 351
ISBN:
978-1-4503-2833-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The challenge of transforming the understanding of a problem into a validated solution is not a trivial task. Using the conceptual framework of cognitive apprenticeship we show two ways to guide novices towards becoming masters in model-driven engineering.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Cognitive Apprenticeship , Executable models , Pair lecturing
Postens nummer:
200858
Posten skapad:
2014-08-04 08:51
Posten ändrad:
2016-09-22 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007