transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Questioning the Author in a Scandinavian context

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
L1-Educational Studies in Language and Literature, 14 ( 1 ) s. Article number 2865
ISSN:
1567-6617
E-ISSN:
1573-1731
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
reading
Postens nummer:
200853
Posten skapad:
2014-08-03 12:49
Posten ändrad:
2015-03-23 13:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007