transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Artefacts As Witnesses to Their Burial Environment

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
How Do We Study Objects? Analyses in Artefact Studies Conference, Artefacta - The Finnish Network for Artefact Studies, Helsinki, 08.-09.05.2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
200835
Posten skapad:
2014-08-01 11:58
Posten ändrad:
2016-05-01 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007