transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Snow Patch Archaeological Research Cooperation (SPARC): climate change and vulnerable high mountain heritage artefacts.

Författare och institution:
Jane Hamill (Institutionen för kulturvård); Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård); Martin Callanan (-); Geir Vatne (-)
Publicerad i:
The 12th ICOM-CC WOAM (Wet Organic Archaeological Materials) Conference; 2013-05-13-17, Istanbul, Turkey,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
200823
Posten skapad:
2014-08-01 11:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007