transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Potential Contribution of Artefact Taphonomy to Snow Patch Research

Författare och institution:
Elizabeth Ellen Peacock (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
IPHC Conference: The Future of Polar Heritage, 2014-05-25-28, Copenhagen, s. 43-44
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
200819
Posten skapad:
2014-08-01 10:59
Posten ändrad:
2016-05-01 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007