transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det politiska spelet. Medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin

Författare och institution:
Bengt Johansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen); Elin Naurin (Statsvetenskapliga institutionen); Lena Wängnerud (Statsvetenskapliga institutionen)
ISBN:
978-91-44-08073-4
Antal sidor:
239
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
200780
Posten skapad:
2014-07-31 11:06
Posten ändrad:
2014-07-31 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007