transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?

Starting from questions and everyday situations in preschool: What kind of science content could that lead to?

Författare och institution:
Lena Hansson (-); Lena Löfgren (-); Ann-Marie Pendrill (-)
Publicerad i:
NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 10 ( 1 ) s. 77-89
ISSN:
1504-4556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Identifying and building on children's questions and everyday situations is often discussed as a basis for science learning in preschool. With a starting point in such questions and situations, children should be given the opportunity to investigate and search for answers. What questions and situations do preschool teachers identify as possible bases for science learning? What science content is present? To what extent are the questions possible to investigate for children and preschool teachers through experiments and observations or theoretical studies? The paper presents children's questions and everyday situations that might form the basis for science learning, as identified by preschool teachers taking part in a science in-service training course. Based on a content analysis, we discuss possibilities and difficulties that preschool teachers may face in their practice when they try to use these questions and situations as a basis for science learning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
NATURVETENSKAP ->
Kemi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
chemistry & physics, preschool teachers, content analysis
Postens nummer:
200510
Posten skapad:
2014-07-15 21:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007