transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

S. Smedberg, Pelops ö.

Författare och institution:
Karin Westin Tikkanen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Hellenika, 148 s. 14
ISSN:
0348-0100
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
200415
Posten skapad:
2014-07-11 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007