transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att jämföra den latinska och den sabelliska kasusgrammatiken

Föredrag vid Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala

Författare och institution:
Karin Westin Tikkanen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Annales Societatis Litterarum Humaniorum Regiae Upsaliensis, ( 2012 ) s. 133-140
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Text publicerad efter föredrag i samband med utdelningen av Westinska priset (2013).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Sanskrit med indoeuropeisk språkforskning
Nyckelord:
latin, sabelliska, grammatik, kasus, jämförande språkforskning
Postens nummer:
200412
Posten skapad:
2014-07-11 10:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007