transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Lax equivalence theorem for stochastic differential equations

Författare och institution:
Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Computational and Applied Mathematics, 234 ( 12 ) s. 3387-3396
ISSN:
0377-0427
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper, a stochastic mean square version of Lax's equivalence theorem for Hilbert space valued stochastic differential equations with additive and multiplicative noise is proved. Definitions for consistency, stability, and convergence in mean square of an approximation of a stochastic differential equation are given and it is shown that these notions imply similar results as those known for approximations of deterministic partial differential equations. Examples show that the assumptions made are met by standard approximations. © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik
Nyckelord:
Consistency , Convergence , Lax equivalence theorem , Numerical approximation , Stability , Stochastic partial differential equations
Postens nummer:
200346
Posten skapad:
2014-07-09 13:30
Posten ändrad:
2014-10-27 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007