transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of skin sensitizers from autoxidized citronellol - impact of the terpene structure on the autoxidation process.

Författare och institution:
Johanna Rudbäck (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Lina Hagvall (Institutionen för kemi och molekylärbiologi & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Anna Börje (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Ulrika Nilsson (-); Ann-Therese Karlberg (Institutionen för kemi och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Contact Dermatitis, 70 ( 6 ) s. 329-39
ISSN:
0105-1873
E-ISSN:
1600-0536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Citronellol is a frequently used fragrance compound in consumer products. It is present in fragrance mix II, which is used for screening of contact allergy to fragrances. Because of its chemical structure, citronellol could be susceptible to autoxidation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
autoxidation; citronellol; contact allergy; FM II; fragrances; GC-MS; prehapten; structure-activity relationships; trimethyl silyl (TMS) derivatives
Postens nummer:
200288
Posten skapad:
2014-07-08 14:17
Posten ändrad:
2016-08-30 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007