transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Overdetection in screening for prostate cancer.

Författare och institution:
Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
Current opinion in urology, 24 ( 3 ) s. 256-63
ISSN:
1473-6586
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To describe mechanisms behind and extent of overdetection in prostate cancer screening as well as possible ways to avoid unnecessary overdiagnosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
200252
Posten skapad:
2014-07-07 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007