transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RE: Prostate-specific antigen screening trials and prostate cancer deaths: the androgen deprivation connection.

Författare och institution:
Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Monique J Roobol (-); Fritz H Schröder (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Anssi Auvinen (-)
Publicerad i:
Journal of the National Cancer Institute, 106 ( 5 )
ISSN:
1460-2105
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Postens nummer:
200251
Posten skapad:
2014-07-07 15:43
Posten ändrad:
2014-11-06 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007