transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nitric oxide synthase (NOS) single nucleotide polymorphisms are associated with coronary heart disease and hypertension in the INTERGENE study

Författare och institution:
Anna Levinsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Anna-Carin Olin (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Lena Björck (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Fredrik Nyberg (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin)
Publicerad i:
Nitric oxide, 39 s. 1-7
ISSN:
1089-8603
E-ISSN:
1089-8611
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objective: Nitric oxide synthase (NOS) exists in three distinct isoforms, each encoded by a specific gene: neuronal NOS (NOS1 gene), inducible NOS (NOS2 gene) and endothelial NOS (NOS3 gene). Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in NOS genes have been associated with cardiovascular pathology. We aimed to comprehensively investigate which NOS gene variants are most strongly associated with coronary heart disease (CHD) and hypertension, using a set of tagging SNPs with good coverage across the 3 genes. Method and results: CHD cases (n = 560) and randomly selected population controls (n = 2791) were genotyped at 58 SNPs in the NOS genes. Control individuals with systolic blood pressure >= 140, diastolic blood pressure >= 90 or on antihypertensive medication were defined as hypertensive. A structured stepwise logistic regression approach was used to select the SNPs most strongly associated with CHD and hypertension. Method and results: NOS1 SNP rs3782218 showed the most consistent association with both phenotypes, odds ratio 0.59 (95% confidence interval 0.44-0.80) and 0.81 (0.67-0.97) per T-allele for CHD and hypertension respectively. For CHD, another NOS1 SNP (rs2682826) and a NOS3 SNP (rs1549758) also showed effect. For hypertension associations were seen for additional SNPs including NOS3 SNP rs3918226, previously associated with hypertension in genome-wide association study (GWAS) data. Conclusion: We found a previously unreported association between NOS1 SNP rs3782218 and both CHD and hypertension, and confirmed NOS1 as the most important NOS risk gene for CHD. In contrast, variants in all three NOS genes were seen to be associated with hypertension in the same source population. (C) 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Coronary heart disease; Hypertension; Nitric oxide synthase; Single nucleotide polymorphism; Epidemiology
Postens nummer:
200192
Posten skapad:
2014-07-04 10:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007