transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Delaktighet och kommunikation genom visuell representation

Författare och institution:
Margaretha Häggström (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning., s. 237-252
ISBN:
978-91-44-07198-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
För att finna elevers drivkrafter krävs en uppriktig nyfikenhet på elevernas vardagsliv, intresse för barns och ungas kulturer, respekt för deras världar och förståelse för den enskilde elevens behov. Som lärare gäller det att vara lyhörd för sina elevers önskningar och att vara öppen för olika typer av kommunikationsformer, för att aktivt kunna arbeta med kommunikation och delaktighet. En utgångspunkt kan vara att arbeta med foto, iscensättning och sociala medier.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Delaktighet, kommunikation, visuell, representation, lärande, fotoelicitering, iscensättning, identitetsskapande, multimodalitet och litteracitet, inkludering
Postens nummer:
200017
Posten skapad:
2014-07-01 18:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007