transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

One-year mortality after acute myocardial infarction prior to and after the implementation of a widespread use of thrombolysis and aspirin. Experiences from the community of Göteborg, Sweden.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Marianne Hartford (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Mikael Dellborg (Hjärt-kärlinstitutionen); G Källström (-); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Cardiology, 89 ( 3 ) s. 216-21
ISSN:
0008-6312
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
During 1 year of follow-up, we compared the mortality after acute myocardial infarction (AMI) prior to and after the introduction of a more widespread use of thrombolytic agents and aspirin.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Aged, Aspirin, therapeutic use, Coronary Care Units, Female, Fibrinolytic Agents, therapeutic use, Follow-Up Studies, Hospitals, Community, Humans, Male, Myocardial Infarction, drug therapy, mortality, Platelet Aggregation Inhibitors, therapeutic use, Prognosis, Retrospective Studies, Survival Rate, Sweden, epidemiology, Thrombolytic Therapy
Postens nummer:
199805
Posten skapad:
2014-06-27 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007