transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trophic action of sympathetic nerves reduces arterial smooth muscle Ca(2+) -sensitivity during early postnatal development in rats.

Författare och institution:
V A Puzdrova (-); T V Kudryashova (-); D K Gaynullina (-); S V Mochalov (-); Christian Aalkjaer (-); Holger Nilsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); A V Vorotnikov (-); Rudolf Schubert (-); Olga S Tarasova (-)
Publicerad i:
Acta physiologica (Oxford, England), 212 ( 2 ) s. 128–141
ISSN:
1748-1716
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A decrease in the Ca(2+) -sensitivity of smooth muscle contraction is a hallmark of functional remodeling of blood vessels during development. However, the responsible factors are largely unknown. Here we tested the hypothesis that the postnatal decline of arterial Ca(2+) -sensitivity is the result of trophic effects of sympathetic nerves.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
Denervation, development, protein expression, rat, saphenous artery, sympathetic nervous system
Postens nummer:
199797
Posten skapad:
2014-06-27 11:06
Posten ändrad:
2014-10-02 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007