transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The feeling of loneliness prior to coronary artery bypass grafting might be a predictor of short-and long-term postoperative mortality.

Författare och institution:
Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen); Ingela Wiklund (-); Kenneth Caidahl (Hjärt-kärlinstitutionen); Marianne Hartford (Hjärt-kärlinstitutionen); Maria Haglid Evander (Hjärt-kärlinstitutionen); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Helen Sjöland (Hjärt-kärlinstitutionen); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 16 ( 2 ) s. 120-5
ISSN:
1078-5884
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the effect of different aspects of quality of life (QL) upon mortality during short-and long-term follow-up after coronary artery bypass grafting (CABG).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Adult, Aged, Aged, 80 and over, Coronary Artery Bypass, mortality, psychology, Coronary Disease, mortality, psychology, surgery, Female, Follow-Up Studies, Humans, Loneliness, Male, Middle Aged, Prospective Studies, Quality of Life, Risk Factors, Survival Rate, Sweden, Time Factors
Postens nummer:
199796
Posten skapad:
2014-06-27 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007