transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Digitala teknologier omformas i matematikundervisining

Författare och institution:
Thomas Hillman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
A. Lantz-Andersson & R. Säljö (Red.), Lärare i den uppkopplade skolan,
ISBN:
9789140687159
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
199786
Posten skapad:
2014-06-27 10:53
Posten ändrad:
2014-08-12 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007